Το Δικηγορικό Γραφείο Παπαδημητρίου

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1985 από τον αείμνηστο Γιώργο Παπαδημητρίου, Καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου.
Διαθέτει συνεργάτες με μακρόχρονη δικαστηριακή εμπειρία και εξειδίκευση και αντιμετωπίζει με σεβασμό τους θεσμούς και τη δεοντολογία του δικηγορικού λειτουργήματος.

Από το 2011 λειτουργεί ως δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Παπαδημητρίου – Ασημακοπούλου – Φλώρου – Κανέλλιας & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο “Δικηγορικό Γραφείο Παπαδημητρίου”.

Αναλαμβάνει υποθέσεις όλων των κλάδων του Δικαίου και παρέχει συμβουλευτικές και δικαστικές υπηρεσίες. Ειδικεύεται:

Α. Στο Δημόσιο Δίκαιο, με βασικούς τομείς ενασχόλησης το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας, το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, το Διοικητικό και το Υπαλληλικό Δίκαιο.

Έχει χειρισθεί σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, την εφαρμογή του υπαλληλικού και του πειθαρχικού δικαίου και της εκλογικής νομοθεσίας, τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις κ.λπ.

Β. Στο Ιδιωτικό Δίκαιο, με βασικούς τομείς ενασχόλησης όλο το φάσμα του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου.

Έχει χειρισθεί σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την αποζημίωση επενδυτών κατόχων ομολόγων, την ειδική εκκαθάριση χρηματιστηριακών και ασφαλιστικών εταιρειών και ΑΕΠΕΥ, την αμφισβήτηση τραπεζικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών, τη διεκδίκηση κληρονομικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, την αποζημίωση σε υποθέσεις Εμπραγμάτου Δικαίου, τις μισθώσεις κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, την υπεράσπιση πελατών σε υποθέσεις διαζυγίου, διατροφής και περιουσιακών σχέσεων των συζύγων κ.λπ.

Η γνώση του Γερμανικού Ιδιωτικού Δικαίου αποτελεί πλεονέκτημα στην επεξεργασία και διαχείριση ελληνογερμανικών υποθέσεων.

Το υπόβαθρο της ιστοσελίδας βασίζεται στο έργο «Βολισσός» του ζωγράφου Wassili Lepanto.